Vietnam incubator

Incubator for foreigners to invest in Vietnam

Hiện tại ChuanMoi.com đang tìm kiếm vị chủ tịch cộng đồng này. Nếu bạn biết một người phù hợp, hãy tiến cử cho chúng tôi tại TienCu.com, nếu bạn bạn muốn tranh cử làm chủ tịch cộng đồng này thì hãy tranh cử tại Election.vn

Vì sao có Kỹ sư Engineer.vn - 'phiên bản mới' của kỹ sư truyền thống

Toàn bộ phần bên dưới sẽ được nói trong phienbanmoi.mean.vn nên chỉ cần nói phần trên để nước sông không phạm nước giếng

Ai-Robot đang tạo ra một thời đại mới và kỹ sư trong thời đại mới cần có những năng lực mới khác những kỹ sư của thời đại cũ. Để phân biệt kỹ sư của thời đại mới và kỹ sư của thời đại cũ thì Engineer.vn được thành lập để đánh giá năng lực của kỹ sư theo các tiêu chí trong thời đại mới và cấp chứng nhận là một tên miền dựa trên Ename.vn như YourName.Engineer.vn, YourName.Brand.Engineer.vn

Nếu bạn có tên là Your Name thì trong thời đại cũ bạn sẽ được gọi là Kỹ sư Your Name, còn trong thời đại mới bạn cần đăng ký một nhân hiệu YourName.ename.vn để được Engineer.vn cấp chứng nhận dạng tên miền là Kỹ sư YourName.Engineer.vn.

Trong phiên bản cũ bằng cấp bằng giấy của bạn không thể bị thu hồi nhưng trong phiên bản mới thì khi bạn không còn đủ năng lực sẽ bị thu hồi lại tên miền YourName.Engineer.vn

Làm cách nào để trở thành một Kỹ sư Engineer.vn?

Những kỹ sư của thời đại cũ được ươm mầm trong các NgoiTruong.com còn những kỹ sư của thời đại mới thì được ươm mầm trong GameTruong.com. Vì vậy, bạn cần phải thể hiện những năng lực mới của mình trong trò chơi GameTruong.com để có thể trở thành một kỹ sư Engineer.vn. 

Chúng tôi dựa vào những gì bạn thể hiện trên YourEname.ename.vn và YourName.history.vn để cấp chứng nhận.

Ai sẽ đánh giá kỹ sư Engineer.vn?

Hội đồng Council.vn sẽ đánh giá và cấp tên miền YourEname.engineer.vn, hội đồng Brand.council.vn sẽ đánh giá và cấp tên miền YourEname.brand.Engineer.vn 

Giới thiệu

Đây là một trong hơn 70 vườn ươm của CaoKien.com nhằm ươm mầm những con người và ý tưởng sáng tạo cho thời đại AI-Robot

Xem thêm

Đặt các gói tư vấn của thành viên

Mua các sản phẩm của thành viên

Đặt các gói dịch vụ của thành viên

Đăng tin tuyển dụng và tìm việc làm

Tìm các gói giao khoán công việc

Các sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi